Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:53
04/09/2021 15:38:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3aee21ed-e6db-4d9e-90bb-5e9a01375d44 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Iversen, Jac M
Swedish

First name
Jac
Swedish

Middle name
M
Swedish

Last name
Iversen
Swedish

Title
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1884

-Time
1884
Death
1974

-Time
1974
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Jac M Iversen föddes 1884 i Norge. Efter ingenjörsutbildning i USA startade han 1907 eget varv i Soon vid Oslofjorden. Han var verksam där fram till 1926 då varvet slog igen på grund av den ekonomiska krisen. 1928 kom han till Sverige för att arbeta som konstruktör och arbetsledare på Neglingevarvet, men startade redan 1930 eget. Iversen hade sedan egen konstruktionsbyrå, Iversen Yacht AB, fram till sin död 1974.

Iversen konstruerade både motor- och segelbåtar.

Swedish

Reference
Iversen, Henrik; Iversen, Axel, Neckman, Olle: Boken om Jac M Iversen: ett liv med båtar genom sju decennier. 2001
Swedish

DigitaltMuseum
021035593941
-Id
021035593941
-System
DigitaltMuseum