Å (Befolket sted) [no]

Å (norwegian bokmål)

Norske bruk och boliger [no]


URI
http://kulturnav.org/37e16f39-e04a-49cd-84fb-ecb69cc37b35 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Å
Norwegian bokmål

Alternative name
Å
Norwegian bokmål

Place type
English

Norwegian bokmål


Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
62.95197, 7.55626, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.95197
-Longitude (Easting)
7.55626
-Source
Kartverket 2022
Norwegian bokmål
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
197945

-Id
197945
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
GNIDu
15540142

-Id
15540142
-System
GNIDu
Språksamlingane, SNID
SNID-NO-0008600148684

-Id
SNID-NO-0008600148684
-System
Språksamlingane, SNID
Kartverket, Stedsnummer
132992

-Id
132992
-System
Kartverket, Stedsnummer
Editorial note
Sources for new identifiers/references for SSR ID (read from data.norge.no 2016): GNIDu via data from Språksamlingane, UIB. Språksamlingane SNID via data from Språksamlingane, UIB. Kartverket, Stedsnummer (2020) via data from Språksamlingane, UIB. Updated 2022-06-02 by Ulf B.
English