Bruk [no]

Other languages: Bruk (norwegian bokmål)

Place types (KulturIT [no])

Description
Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. [no]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:12:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0710696f-5fb7-45fd-a860-c6388dfb6c15 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bruk
Norwegian bokmål

Alternative label
Gardsbruk
Norwegian bokmål

Description
Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer.
Norwegian bokmål

Definition
Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer.
Norwegian bokmål

-Text
Navnetype, Standardiseringssekretariatet (Kartverket)
Norwegian bokmål
SOSI Standard
108
-Id
108
-System
SOSI Standard