SOSI Standard. Bebyggelse/eiendom. (Eksterne data) [no]

SOSI Standard. Bebyggelse/eiendom. (norwegian bokmål)

Description

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.3. Fagområde: Stedsnavn. Hovedgruppe.5 Bebyggelse/eiendom [no]

01/06/2022 11:11:51
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/09d33d52-5c21-435f-9bcb-9b9c5b099b85
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 52 hits.
Name
SOSI Standard. Bebyggelse/eiendom.
Norwegian bokmål

Description
SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.3. Fagområde: Stedsnavn. Hovedgruppe.5 Bebyggelse/eiendom
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Text
SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon), Kartverket
Norwegian bokmål
URL
file