Persson-Hjelm, Hilma (1877 - 1953) [sv]

Other languages: Persson-Hjelm, Hilma (swedish)

Personer med anknytning till Värmlands museum (Värmlands museum) [sv]

Description
Hilma Persson-Hjelm was a ceramist and a member of the Rackstad group. She had her own workshop in Arvika where she created works inspired by art nouveau. She was a role model and source of inspiration for coming generations of ceramists.
Life role
Dataset owner
Värmlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
info@varmlandsmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:38:44
18/05/2024 07:51:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/36b77503-bf93-4484-9142-9c2f201bdcc0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Persson-Hjelm, Hilma
Swedish

First name
Hilma
Swedish

Middle name
Maria
Swedish

Last name
Persson-Hjelm
Swedish

Description
Hilma Persson-Hjelm was a ceramist and a member of the Rackstad group. She had her own workshop in Arvika where she created works inspired by art nouveau. She was a role model and source of inspiration for coming generations of ceramists.
English

Hilma Persson-Hjelm var keramiker och tillhörde Rackstadgruppen. Hon hade egen verkstad i Arvika där hon skapade med inspiration från jugendstilen. Hon blev en förebild och inspirationskälla för kommande generationer keramiker.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/09/1877

-Time
24/09/1877
Death
19/11/1953

-Time
19/11/1953
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

German
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Hilma Persson föddes i Hagaberg, Rackstad, den 24 september 1877, dotter till snickarmästaren Anders Persson och hans maka Olivia Magnusson.
I slutet av 1800-talet och fram till 1907 studerade hon dels utomlands, dels på Tekniska skolan i Stockholm. Under studietiden i Stockholm arbetade hon på Rörstrands Porslinsfabrik. 1907 flyttade hon till Rackstad och startade där en egen keramikverkstad. Hon fick hjälp med bränningen av kolleger eller på Arvika Kakelfabrik.
1909 gifte hon sig med Rolf Hjelm och lade hans efternamn till det egna. Hon tog på sig en del uppdrag från S:t Eriks Lervarufabrik i Uppsala. Föremål därifrån visades på Stockholms-utställningen 1909.
1918 flyttade paret till Arvika och skaffade sig då en egen ugn. Förutom Hilma och Rolf arbetade Martin Andersson tidvis i företaget. Så småningom kunde även Hilmas och Rolfs barn börja hjälpa till. Hilma hade parallellt med arbetet i verkstaden en tjänst som teckningslärare vid Arvika Yrkesskola fram till sin pension 1945. Hon var representerad vid utställningar i bland annat Stockholm, Arvika, Malmö och Karlstad från 1909 till 1925. Så även vid en utställning i San Fransisco 1914.
Hilma Persson-Hjelm inspirerades av jugendstilen när hon skapade sina skålar, vaser, fat och urnor med reliefer hon hämtat från naturen – blommor, frukter eller kottar. På andra alster kunde hon måla insekter, blommor, blad eller sjöstjärnor. Glasyr köpte hon från England och Tyskland. En speciell kornblå färg blandade maken Rolf ihop. De verken signerade paret med namnen Hjelm-Persson, medan Hilmas egna signerades med bokstäverna HP.
Hilma Persson-Hjelm avled i Arvika 1953

Swedish

DigitaltMuseum
021039512692
-Id
021039512692
-System
DigitaltMuseum