Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:19:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/340a113d-f0d3-4152-84e2-712ad40ae053 | RDF/XML | JSON-LD
Label
diazo process
English

diasograafia
Estonian

Alternative label
Ozalid (process)
English

Ozalid process
English

diazotype (process)
English

diazotypy
English

whiteprinting
English

Scope note
Printing process based on light-sensitive diazonium compounds, most often used to reproduce technical drawings.
English

Valgustundlikele lämmastiku ühenditele põhinevad kopeerimisprotsessid, mida kõige sagedamini kasutatakse tehniliste jooniste reprodutseerimiseks.
Estonian

Broader concept
English
                    copying
English
                         reprographic processes
English
                              light-sensitive reprographic processes
English

-Text
Kurmo Konsa. Arhivaalide ja trükiste säilitamine. Tartu: Tartu Ülikool, 2008. Lk 294
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053489 February 26, 2019 6:05:11 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053489 26.02.2019 18:05:11
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053489 2019-02-26 18:05:11
Swedish