Sunde, Nils Asbjørn Leopold (1922 - 2009) [sv]

Sunde, Nils Asbjørn Leopold (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nils Asbjørn Leopold Sunde, född 2 Augusti 1922, död 6 Oktober 2009, Karlskrona kommendörskapten. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/09/2018 14:32:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3408ef30-c28d-4e11-9b61-65894d0e36f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sunde, Nils Asbjørn Leopold
Swedish

First name
Asbjørn
Swedish

Middle name
Nils Leopold
Swedish

Last name
Sunde
Swedish

Title
kommendörkapten

-Title
kommendörkapten
Swedish

Description
Nils Asbjørn Leopold Sunde, född 2 Augusti 1922, död 6 Oktober 2009, Karlskrona kommendörskapten.
Swedish

Birth
Geni

-Time
02.08.1922
-Place reference
--Place
-Source
Geni
Swedish
Death
06.10.2009

-Time
06.10.2009
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Nils Asbjørn Leopold Sunde, född 2 Augusti 1922, död 6 Oktober 2009, Karlskrona, kommendörskapten. Ärvde föremål från Eldslandet som samlats in av hans morföräldrar. Dessa donerades 1964 till Göteborgs etnografiska museum (nuvarande Världskulturmuseet).
Son till Karl Linus och Elisabeth Sunde (född Speilberg), barnbarn till Tyrbring Speilberg och Betzy Laura Danielsen.

Swedish

Web reference
Swedish

-Text
Årsberättelse 1964, Göteborgs etnografiska museum
Swedish
Alternative id
Carlotta-SMVK: 3852372

-Id
3852372
-System
Carlotta-SMVK