Aminoff, Malin (1918 - ) [sv]

Aminoff, Malin (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/08/2015 11:34:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3133d5bc-3348-4afb-880e-249edd1a3457 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aminoff, Malin
Swedish

First name
Malin
Swedish

Last name
Aminoff
Swedish

Birth
20/02/1918 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
20/02/1918
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Djursholm 1937.
KTH 1938-1942, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Under 1940-talet anställd hos arkitekt Åke Porne, hos arkitekterna Carl och Hans Åkerblad.
Byggnadskonsulent för Färingsö 1954-1955.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm 1955-1972.
Anställd vid Statens planverk från 1973, senare avdelningsdirektör där.

Medlemskap: Kvinnliga Teknologers Sammanslutning, dess kassör höstterminen 1939, vice ordförande 1940 och ordförande 1941-1942.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Hänsyn till miljön... Bevara, använda, vårda, förnya: innebörden i lagar och bestämmelser om bevarande och upprustning av värdefull bebyggelsemiljö, Västerås 1982. Tillsammans med Hans Regnér och Tom Rosander.
Hänsyn till miljön... Detaljplaner - exempel, Stockholm 1983. Tillsammans med Harald Franzon och Hans Regnér.

Swedish

Reference
Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
1171

-Id
1171
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075701

-Id
011034075701
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish