Bergli, Sverre [no]

Bergli, Sverre (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/07/2015 13:35:53
04/07/2020 02:04:49
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/30bee8da-8b4d-4f14-9ebc-25c9f944b8fc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergli, Sverre
Norwegian bokmål

First name
Sverre
Norwegian bokmål

Last name
Bergli
Norwegian bokmål

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Fotografmester Sverre Begli gikk i lære hos Sturlason i Oslo og avla svenneprøven der i 1946. Etter krigen kom Bergli til Forsvarets filmtjeneste. Fra 1952 jobbet han frilans og medvirket i 25 spillefilmproduksjoner. Fra 1975 var Bergli leder for NRKs stillfotoavdeling.

Virkesteder:

1946-0000: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Fotografi 16(1983) : 1, s. 26-27
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
5887

-Id
5887
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005094

-Id
021036005094
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål