Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2f831b86-f1af-45ac-87e4-d6762f7ff6dc | RDF/XML | JSON-LD
Label
CTAIDIL
Norwegian bokmål

Alternative label
Customer total average interruption duration index
Norwegian bokmål

Definition
sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd langvarige avbrudd innenfor året
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål