Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Forskriften skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
08/06/2020 11:43:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/73fc1f10-079b-421e-9a8f-8cb03c1da8b9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
Norwegian bokmål

Alternative label
Leveringskvalitetsforskriften
Norwegian bokmål

Description
Forskriften skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Web reference
Norwegian bokmål