Aasen, Ivar (1899 - 1982) [no]

Other languages: Aasen, Ivar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:51
08/06/2024 02:38:40
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2eb3cff7-b203-4ee1-93e3-c60fefd5319b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aasen, Ivar
Norwegian bokmål

First name
Ivar
Norwegian bokmål

Last name
Aasen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1899

-Time
1899
Death
1982

-Time
1982
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Kom fra Melhus i Trøndelag til Nore høsten 1920 og ble maskinist ved en liten kraftstasjon som sto like nedenfor Tunhovddammen. Da kraftverket ved Nore kom igang i 1928 ble han overflyttet dit og hadde sitt arbeide der i alle år. Han var en ivrig amatørfotograf og i tillegg tok han på seg oppdraget å avfotografere anleggsutviklingen.

Virkested:
1913-1930 ca: Nore og Uvdal

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Brev fra Sigrid Huseby til Buskerud Fylkesfoto 27.10.1993 (SFFR)
Skjema Buskerud Fylkesfoto 1995
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3155

-Id
3155
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009482

-Id
021036009482
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål