Andersen, Arthur Olai (1925 - ) [no]

Andersen, Arthur Olai (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:05
22/01/2022 02:08:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2daf2339-6bda-4084-ba12-0c312da7682e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Arthur Olai
Norwegian bokmål

First name
Arthur Olai
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1925

-Time
1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Fotografmester. Var lærling hos Wardenær i Oslo 1948-53, deretter en kort tid ansatt hos Nils Neste på Fagernes. Kjøpte i 1954 Isac Herssons forretning på Torvet 8 i Oslo (startet 1910) og drev denne en kort tid. Ble så p. g. a. innehaveren Arne Mobergs sykdom opptatt som kompanjong i Wickmans Fotoatelier. Dette var startet av R. Ovesen i 1879, overtatt av Chr. Gihbsson 1888/89, av L. Forbech 1898, av O. Rasch 1911, av Forbech igjen 1917 og H. Wickman i 1921. Moberg kom inn i firmaet i begynnelsen av 1950-årene, ble medinnehaver i 1964, men solgte sin andel til Bjørn Blegen i 1972. I 1975 overtok Blegen firmaet alene, og Andersen flyttet sannsynligvis til Stavanger.

Virkested:
1953-1954: Fagernes
1954-1975: Oslo.
1975 ca: Stavanger.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
51

-Id
51
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004837

-Id
021036004837
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål