Andersen, Arthur Olai (1925 - ) [no]

Andersen, Arthur Olai (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:05
02/07/2022 01:37:00
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2daf2339-6bda-4084-ba12-0c312da7682e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Arthur Olai
Norwegian bokmål

First name
Arthur Olai
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1925

-Time
1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Fotografmester. Var lærling hos Wardenær i Oslo 1948-53, deretter en kort tid ansatt hos Nils Neste på Fagernes. Kjøpte i 1954 Isac Herssons forretning på Torvet 8 i Oslo (startet 1910) og drev denne en kort tid. Ble så p. g. a. innehaveren Arne Mobergs sykdom opptatt som kompanjong i Wickmans Fotoatelier. Dette var startet av R. Ovesen i 1879, overtatt av Chr. Gihbsson 1888/89, av L. Forbech 1898, av O. Rasch 1911, av Forbech igjen 1917 og H. Wickman i 1921. Moberg kom inn i firmaet i begynnelsen av 1950-årene, ble medinnehaver i 1964, men solgte sin andel til Bjørn Blegen i 1972. I 1975 overtok Blegen firmaet alene, og Andersen flyttet sannsynligvis til Stavanger.

Virkested:
1953-1954: Fagernes
1954-1975: Oslo.
1975 ca: Stavanger.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
51

-Id
51
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004837

-Id
021036004837
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål