Arranged housing offers Place holder

Tilrettelagte botilbud (norwegian bokmål), Tilrettelagde butilbod (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:19
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilrettelagte-botilbud
Label
Arranged housing offers
English

Tilrettelagte botilbud
Norwegian bokmål

Tilrettelagde butilbod
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Housing schemes
English

Note
Kommunal bolig for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
Norwegian bokmål

Kommunal bolig for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
Norwegian nynorsk