Gambling addiction Place holder

Spilleavhengighet (norwegian bokmål), Speleavhengigheit (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:09
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/spilleavhengighet
Label
Gambling addiction
English

Spilleavhengighet
Norwegian bokmål

Speleavhengigheit
Norwegian nynorsk

Not used label
Spelavhengigheit
Norwegian nynorsk

Spillavhengighet
Norwegian bokmål

Spelegalskap
Norwegian nynorsk

Spillegalskap
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Addiction
English

Note
**
Norwegian bokmål

Speleavhengigheit er ein tilstand det ein person er vorten avhengig av pengespel og har mista kontrollen over forbruket sitt.
Norwegian nynorsk