Krum, Hans (1818 - 1882) [no]

Krum, Hans (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:43
16/10/2021 02:37:22
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2a27957c-d0b9-4e54-a3d8-1e35d01e9dda | RDF/XML | JSON-LD
Name
Krum, Hans
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Last name
Krum
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1818

-Time
1818
Death
1882

-Time
1882
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 15.02.1818 - død 03.10.1882.
Født i Bergen, død i Trondhjem. Sønn av sorenskriverfullmektig Jacob Andreas K. (1781-1847) og Mette Helene Heiberg Schriver (1790-1835), g. 1) i 1859 m. Betzy Catharine Haabjørn (1822-71), datter av James Christian H. O, gift 1) med Dorothea Hennum, 2) i 1872 med Ragnhild Olsen (1847-), datter av Johannes O. og Anne Arnesdatter, 1 sønn. Etter en tids utdannelse i Tyskland begynte han som daguerreotypist i Bergen 1852, var en tid i kompaniskap der med C. C. Wischmann ("Wischmann & Krum"). I 1854 slo han seg ned i Trondhjem. Der var han en tid i kompaniskap med August Nielsen ("Krum & Nielsen"). Det har vært vanskelig å få helt nøyaktige opplysninger om ham. Ifølge en kilde skal han 14.8.1875 ha overlatt atelieret i Nordre Gade 6 til O. Frost, men ifølge en annen opplysning fortsatte han helt til sin død i 1882, hvoretter enken fortsatte firmaet til 1892. Forklaringen kan muligens være at det kan ha vært 2 fotografatelierer i Nordre Gade 6. Firmaet ble ifølge "Fotograf Schrøder", Trondheim, overtatt av Ludv. M. Bach i 1893 og av Alf Schrøder i 1907.

Krums arkiv finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket og inneholder daguerreotypier (stedsbilder og portretter), og ca. 6 800 glassplater (portretter).

Virkesteder:
1854-1865 ca: Trondheim ; Munkehougsveiten 3
1865-1882 ca: Trondheim; Nordre Gade 6
1852-1853: Bergen

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Frå fotografiets barndom i Trondheim. Del 1: Tre byprospekt tatt av Hans Krum ca. 1854, Norsk Fotohistorisk Årbok 1983/84
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1403

-Id
1403
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007199

-Id
021036007199
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål