Krum, Hans (1818 - 1882) [no]

Other languages: Krum, Hans (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/01/2024 10:16:58
24/02/2024 01:58:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2a27957c-d0b9-4e54-a3d8-1e35d01e9dda | RDF/XML | JSON-LD
Name
Krum, Hans
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Last name
Krum
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1818

-Time
1818
Death
1882

-Time
1882
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 15.02.1818 - død 03.10.1882.
Født i Bergen, død i Trondhjem. Sønn av sorenskriverfullmektig Jacob Andreas K. (1781-1847) og Mette Helene Heiberg Schriver (1790-1835), g. 1) i 1859 m. Betzy Catharine Haabjørn (1822-71), datter av James Christian H. O, gift 1) med Dorothea Hennum, 2) i 1872 med Ragnhild Olsen (1847-), datter av Johannes O. og Anne Arnesdatter, 1 sønn. Etter en tids utdannelse i Tyskland begynte han som daguerreotypist i Bergen 1852, var en tid i kompaniskap der med C. C. Wischmann ("Wischmann & Krum"). I 1854 slo han seg ned i Trondhjem. Der var han en tid i kompaniskap med August Nielsen ("Krum & Nielsen"). Det har vært vanskelig å få helt nøyaktige opplysninger om ham. Ifølge en kilde skal han 14.8.1875 ha overlatt atelieret i Nordre Gade 6 til O. Frost, men ifølge en annen opplysning fortsatte han helt til sin død i 1882, hvoretter enken fortsatte firmaet til 1892. Forklaringen kan muligens være at det kan ha vært 2 fotografatelierer i Nordre Gade 6. Firmaet ble ifølge "Fotograf Schrøder", Trondheim, overtatt av Ludv. M. Bach i 1893 og av Alf Schrøder i 1907.

Krums arkiv finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket og inneholder daguerreotypier (stedsbilder og portretter), og ca. 6 800 glassplater (portretter).

Virkesteder:
1854-1865 ca: Trondheim ; Munkehougsveiten 3
1865-1882 ca: Trondheim; Nordre Gade 6
1852-1853: Bergen

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Frå fotografiets barndom i Trondheim. Del 1: Tre byprospekt tatt av Hans Krum ca. 1854, Norsk Fotohistorisk Årbok 1983/84
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1403

-Id
1403
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007199

-Id
021036007199
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål