Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:21:55
02/07/2022 03:48:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/291f1dc8-2021-469e-bb10-a4d77779280f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kessmeier, Erik
Norwegian bokmål

First name
Erik
Norwegian bokmål

Last name
Kessmeier
Norwegian bokmål

Other name
Kessmeier, Erik Karl Julius Fullt navn

-Name
Kessmeier, Erik Karl Julius
Norwegian bokmål

-Specified
Fullt navn
Norwegian bokmål
Wikipedia (via Wikidata)

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Activity
Keramiker

-Type of activity (text)
Keramiker
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
291F1DC8-2021-469E-BB10-A4D77779280F

-Id
291F1DC8-2021-469E-BB10-A4D77779280F
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039688573
-Id
021039688573
-System
DigitaltMuseum