Ægerhaug (Forlatt sted) [no]

Ægerhaug (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/272480ce-3b46-4922-b3aa-a617e53d5ad6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ægerhaug
Norwegian bokmål

Alternative name
Ægerhaug
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.76288, 5.57139, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.76288
-Longitude (Easting)
5.57139
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
397358

-Id
397358
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål