Description
Kālidāsa (devanāgarī: कालिदास, Kalis tjänare), var en ryktbar sanskritförfattare av hög rang, som sannolikt levde några århundraden e.Kr., förmodligen på 400-talet. Han anses ha samma plats i sanskrit som Shakespeare har i engelskan. [sv]
Life role
Dataset owner
Last changed
08/04/2021 06:25:47
02/07/2022 05:22:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/26a67127-d663-4400-ad44-a8daa1289c4c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kalidasa
English

Title
Kalidas

-Title
Kalidas
English
Description
Kālidāsa (devanāgarī: कालिदास, Kalis tjänare), var en ryktbar sanskritförfattare av hög rang, som sannolikt levde några århundraden e.Kr., förmodligen på 400-talet. Han anses ha samma plats i sanskrit som Shakespeare har i engelskan.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
400?
Troligen början av 400-talet

-Time
400?
-Dating comment
Troligen början av 400-talet
Swedish
Death
470?
Troligen andra halvan av 400-talet eller möjligen början av 500-talet.

-Time
470?
-Dating comment
Troligen andra halvan av 400-talet eller möjligen början av 500-talet.
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Kālidāsa (Devanagari: कालिदास; fl. 4th–5th century CE) was a Classical Sanskrit author who is often considered ancient India's greatest playwright and dramatist. His plays and poetry are primarily based on the Vedas, the Rāmāyaṇa, the Mahābhārata and the Purāṇas. His surviving works consist of three plays, two epic poems and two shorter poems.

Much about his life is unknown except what can be inferred from his poetry and plays. His works cannot be dated with precision, but they were most likely authored before the 5th century CE.

English

Kālidāsa (devanāgarī: कालिदास, Kalis tjänare), var en ryktbar sanskritförfattare av hög rang, som sannolikt levde några århundraden e.Kr., förmodligen på 400-talet. Han anses ha samma plats i sanskrit som Shakespeare har i engelskan.

Av en indisk tradition nämns han visserligen som en av de nio ädelstenarna, det vill säga visa och lärde, som prydde Vikramas hov; och denne kung identifierade man förut vanligen med Vikramaditya, som härskade under århundradet närmast före Kristus. Men denna identifikation vilar på mycket svaga grunder, och i alla händelser torde icke Kālidāsas verk tillhöra en så tidig period.

Swedish

Web reference
 
-Text
Viaf
English