Sandefjord (By) [no]

Sandefjord (norwegian bokmål)

Norske stedsnavn [no]


URI
http://kulturnav.org/2344515e-eb07-46a5-97e8-d7731e5e9bee | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sandefjord
Norwegian bokmål

Alternative name
Sandefjord
Norwegian bokmål

Place type
English

By
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.131, 10.222, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.131
-Longitude (Easting)
10.222
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
32496

-Id
32496
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål