carding

Other languages: karding (norwegian bokmål), kardning (swedish), karttaus (finnish), kartning (danish), kembing (icelandic), cardage (french), kardieren (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Beredning av kortvibriga spånadsmaterial, varvid de formas till strängar eller rullar i vilka fibrerna icke ligga parallellt. Märk att den tyska termen endast avser en förberedande grovkardning. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/22d3aa5b-9fb8-460f-ba73-2495d32eb2a6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
carding
English

karding
Norwegian bokmål

kardning
Swedish

karttaus
Finnish

kartning
Danish

kembing
Icelandic

cardage
French

kardieren
German

Alternative label
kardning
Danish

Description
Beredning av kortvibriga spånadsmaterial, varvid de formas till strängar eller rullar i vilka fibrerna icke ligga parallellt. Märk att den tyska termen endast avser en förberedande grovkardning.
Swedish

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish