Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:03:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20f24237-322f-4576-aeb3-b555ae485cfc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Pinatype
English

pinatüüpia
Estonian

Alternative label
Pinatype process
English

Scope note
Dye transfer process invented by Dr. E. König where a single gelatin film can be treated to create multiple prints from the colored plate.
English

Dr. E. König'i poolt välja töötatud värvisiirdeprotsess, kus ühe želatiinfilmi töötlemisega saab luua mitu trükist värviliselt plaadilt.
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              photomechanical processes
English
                                   dye transfer process
English

Reference
Harri A. Malm. Pildistus loomulikes värves. Fotokunst nr 8, 1931. Lk 219
Estonian

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300133529 February 27, 2019 7:44:06 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300133529 27.02.2019 07:44:06
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300133529 2019-02-27 07:44:06
Swedish