2970 ØYLO (Poståpneri) [no]

2970 ØYLO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/203c4334-605a-4773-872e-d2ad4d088c65 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2970 ØYLO
Norwegian bokmål

Alternative name
ØYLO
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1908 Vang O (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1908
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1991

-Time
31/05/1991
Code
2970
Type
Norwegian bokmål

History

ØYLO poståpneri, i Vang herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, i ruten Fagernes -- Lærdal, ble underholdt fra 1.7.1908. Sirk. 27, 24.6.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2970 ØYLO postkontor C, i Gjøvik postområde, ble lagt ned fra 1.6.1991. Ny postadresse: ØYLO, 2975 GRINDAHEIM. Sirk. 15, 8.5.1991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2970)
Poståpnere/styrere:
Ivar Gulbrandsen Øilo 1.7.1908 (f. 1882, døde 29.11.1948).
Berit Øilo midlertidig fra 30.11.1948.
John Nertrost midlertidig fra 1.3.1949, fast 1.1.1950 (f. 1898).
Marit Sandsengen kst. 1.8.1965 (f. 1939).
Poståpner Ole Knutsen Haalien 1.10.1972 (f. 1907).
Førstesekr. Unni Tordis Nordsveen 1.4.1978 (f. 1945).
Postkass. Gerd Ødegård 1.1.1986 (f. 1947).
Tore Øystein Hovda midlertidig vikar fra 1.4.1986.

Årlig poståpnerlønn va i 1908 kr 100,-, i 1911 kr 300,-, i 1916 kr 350,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1908 31/05/1991

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1908 31/05/1991
--Earliest time
01/07/1908
--Latest time
31/05/1991
DigitaltMuseum
021166440987

-Id
021166440987
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål