Vang O (Kommune) [no]

Other languages: Vang O (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8d47be99-5988-4a05-a911-0137e78e463e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vang O
Norwegian bokmål

Code
3454
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
61.12564, 8.57167, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.12564
-Longitude (Easting)
8.57167
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0545

-Id
0545
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0545 til 3454 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål