Wildlife management Place holder

Viltforvaltning (norwegian bokmål), Viltforvaltning (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:42
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/viltforvaltning
Label
Wildlife management
English

Viltforvaltning
Norwegian bokmål

Viltforvaltning
Norwegian nynorsk

Not used label
Elg
Norwegian nynorsk

Elg
Norwegian bokmål

Fallvilt
Norwegian nynorsk

Fallvilt
Norwegian bokmål

Hjortevilt
Norwegian bokmål

Rovdyr
Norwegian nynorsk

Rovdyr
Norwegian bokmål

Rovvilt
Norwegian nynorsk

Rovvilt
Norwegian bokmål

Rådyr
Norwegian nynorsk

Rådyr
Norwegian bokmål

Skada vilt
Norwegian nynorsk

Skadd vilt
Norwegian nynorsk

Skadd vilt
Norwegian bokmål

Skadet vilt
Norwegian bokmål

Småvilt
Norwegian nynorsk

Småvilt
Norwegian bokmål

Storvilt
Norwegian nynorsk

Storvilt
Norwegian bokmål

Viltfond
Norwegian nynorsk

Viltfond
Norwegian bokmål

Viltnemnd
Norwegian nynorsk

Viltnemnd
Norwegian bokmål

Viltpåkjørsel
Norwegian bokmål

Hjortevilt
Norwegian nynorsk

Viltpåkøyrsel
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Arbeidet med å bevare, øke, høste eller avgrense viltbestander. I de fleste tilfeller blir arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
Norwegian bokmål

Arbeidet med å bevare, auke, hauste eller avgrense viltbestandar. I dei fleste tilfella vert arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
Norwegian nynorsk