Pettersen, Carl (1837 - 1903) [no]

Other languages: Pettersen, Carl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:31
02/03/2024 01:12:40
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1ccb8fe8-2527-424f-8b23-42745f4b6fbc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pettersen, Carl
Norwegian bokmål

First name
Carl
Norwegian bokmål

Last name
Pettersen
Norwegian bokmål

Alternative name
Petersen, Karl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1837

-Time
1837
Death
1903

-Time
1903
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

F¿dt i T¿nsberg 24.07.1903. Gift 1860 med Hanna Dahl. Utdannet som kunstmaler, tegnel¿rer og fotograf i K¿benhavn og Dusseldorf. Opptr¿tte som daguerreotypist i Porsgrunn i 1855, tok sv.br. i Dusseldorf i 1857, og ¿pnet fotografatelier i Nyegaden nr. 343 i Stavanger i 1859. Fotograf og tegnel¿rer i Stavanger 1861-1884. Introduserte visittkortet i juni 1861. I 1884 ¿pnet han atelier i Farsund med adresse "vis a vis Lundhs Have". I Horten var han som fotograf i 1865, og h¿sten 1880 averterte fotograf og tegnel¿rer Pettersen sitt atelier hos Toldbetjent Ulrichsen ved Storgaden der. Som fotograf brukte han r¿dt gummistempel uten stedsnavn. Firmaet ble overtatt av s¿nnen Ragnvald, og i 1942 av dennes s¿nn Einar Waage P. 1.10.1969 ble firmaet, som da var 110 ¿r gammelt og ett av Skandinaviens eldste, solgt til Sigurd Knutsen som forandret firmanavnet til "Knutsens Foto-Studio" og drev det sammen med s?nnen Halfdan til han 1.7.1975 solgte det til "I/S Olaf A. Ellingsen", Stavanger. Det drives idag med firmanavnet "Knutsens Foto-Studio A/S" og Torhild Eikerapen som daglig leder. (Pr. 1988 drives det av Eivind Kristensen.)

Virkested:
1861-1884: Stavanger;¿vre Strandgate 32, Prostebakken 3, Kirkegaten 21, Nygaten 27 A
1865: Horten
1871: Farsund
1880: Horten
1884-1901: Farsund
1855: Porsgrunn

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 6(1969) : 8, s. 271
Norske fotosamlinger, 1989
Hvioslef, Kjell Lund: S¿rlandets fag-fotografer og S¿rlandske fotograflaug, 1988
Risa, Lisabet: Bilete fr¿ H¿, 1990
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert h¿ndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-?rene. Stavanger Museums ¿rbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2285

-Id
2285
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008199

-Id
021036008199
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål