Tønder, Peder (1877 - 1946) [no]

Tønder, Peder (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:15
13/08/2022 01:50:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1aaa0511-7d2c-4011-930a-bf05ea874c31 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tønder, Peder
Norwegian bokmål

First name
Peder
Norwegian bokmål

Last name
Tønder
Norwegian bokmål

Alternative name
Andersen, Peder Olaus
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1946

-Time
1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Peder Tønder var født på gården Halland i Nesna 20. februar 1877. Død samme sted 1946. Han var sønn av Anders Christian Pedersen og Elen Helene Pedersdatter. Han tok tidlig navnet Halland etter gården og det finnes fotografier etter han signert Halland, Nesna. Som 20 åring reiste han til Levanger og ble ansatt i Nordenfjelske Tidendes trykkeri. I Levanger gikk han i fotograflære og avsluttet denne i 1899. Han returnerte til Halland, Nesna, og arbeidet der som fotograf i 5-6 år. Fra 1905 drev han også andre former for handelsvirksomhet. I 1915 flyttet han til kirkestedet Nesna hvor han satte opp et større næringsbygg. Han var også revisor for kommunen og for Nesna Sparebank. Han har skrevet et stort antall dikt og lokalhistoriske artikler. Han fikk utgitt mange prospektkort, noen av disse påtrykket selvskrevne dikt signert P.T. I 1930-årene måtte han gå fra alt han hadde bygget opp på Nesna.

Virkesteder:
1899-1916: Halland, Nesna

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4243

-Id
4243
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009116

-Id
021036009116
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål