Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:50
06/06/2020 05:12:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1a53b3e5-4d7a-44b8-bfb4-c147390b9c6c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schubert, Hugo
Swedish

First name
Hugo
Swedish

Last name
Schubert
Swedish

Title
varvsägare

-Title
varvsägare
Swedish
Wikipedia

Birth
1863

-Time
1863
Death
1954

-Time
1954
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Hugo Schubert var båt- och fartygskonstruktör. Han var bland annat chef för Neglingevarvet. Han drev senare också eget varv i Saltsjöbaden för fritidsbåtar. Schubert konstruerade många fritidsbåtar, framförallt motoryachter.
En av hans mest kända konstruktioner är Alba II.

Swedish

Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Thelander, Per; Alla våra skärgårdskryssare. Stockholm 1991.
Swedish

DigitaltMuseum
021035593973
-Id
021035593973
-System
DigitaltMuseum