5979 SKJERGEHAVN (Poståpneri) [no]

Other languages: 5979 SKJERGEHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 21:26:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/18e78b32-efd2-4eba-ae8d-07fd5552c748 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5979 SKJERGEHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
SKJERGEHAVN
Norwegian bokmål

Other name
SKJERJEHAMN [no] -

-Name
SKJERJEHAMN
Norwegian bokmål

-Timespan
1921
--Earliest time
1921
SKJERJEHAVN [no] -

-Name
SKJERJEHAVN
Norwegian bokmål

-Timespan
1891
--Earliest time
1891
Establishment
01/01/1866 Gulen (Kommune) [no], , ,

-Time
01/01/1866
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/07/1981

-Time
31/07/1981
Code
5979
Type
Norwegian bokmål

History

SKJERGEHAVN poståpneri, i Eivindvig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble igjen opprettet fra 1.1.1866 under D/S "Vikingen"s fart under vårsildefisket . Sirk. 28, 23.12.1865.

Ble bestemt inntil videre å underholdes hele året. Sirk. 7, 26.3.1867.

I poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til SKJERJEHAVN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til SKJERJEHAMN. Sirk. 5, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.7.1953 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 lagt under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5979 SKJERJEHAMN postkontor C, i Førde postområde, ble lagt ned fra 1.8.1981. Ny postadresse: 5966 EIVINDVIK. Sirk. 27, 30.7.1981.

Poståpneriet ble fra først av tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 377 og fikk seinere tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5979)
Poståpnere/styrere:
Antakelig var det landhandler Ross som var den første poståpner, fra 1.1.1866.
Landh. W. Schrøder 1.1.1866 (?) (?) (?)
Handelsm. og ds.eksp. Johs. Steine 16.10.1918 (f. 1877, død 12.4.1945). Gunhild Steine, midleertidig fra 12.4.1945.
Ds.eksp. Ingolv Froland, midlertidig fra 1.11.1945, fast 16.2.1946 (f. 1909).
Fru Froland, midlertidig fra 1.1.1955.
Olav Anneland (?) (?) (?)
Telefonstyrer Frantz Bernhard Hesvik, 3 mnd. prøvetjeneste fra 1.1.1956, kst. 1.4.1956, fast 1.6.1957 (f. 1914).

Den årlige poståpnerlønnen fra 1858 bestemt årlig av Departementet. Fra 1867 ble lønnen bestemt til årlig 16 Spd., deretter:

1869 1877 1879 1889 1904 1910 1912 1914 1917
Spd. 24
Kr 140 200 350 450 500 550 600 650

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1866 31/07/1981

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1866 31/07/1981
--Earliest time
01/01/1866
--Latest time
31/07/1981
DigitaltMuseum
021166442323

-Id
021166442323
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål