Gulen (Kommune) [no]

Other languages: Gulen (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8ed75dde-0254-4db0-8a92-6ca7316a0f56 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Gulen
Norwegian bokmål

Code
4635
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.98192, 5.07408, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.98192
-Longitude (Easting)
5.07408
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1411

-Id
1411
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1411 til 4635 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål