2448 SØMAADALEN (Poståpneri) [no]

2448 SØMAADALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/17bec947-0a66-4cc5-8c12-a3fdbcf7ea71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2448 SØMAADALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SØMAADALEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1909 Engerdal (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1909
-Place reference
Engerdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1997

-Time
31/03/1997
Code
2448
Type
Norwegian bokmål

History

SØMAADALEN poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Buviken, i Tolgen herred, Hedemarken amt, under Røraas postkontor, i bipostruten Øversjødalen -- Sømaadalen, ble underholdt fra 1.7.1909. Sirk. 34, 30.6.1909.

Iht rettskrivingsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SØMÅDALEN.

Poståpneriet ble fra 1.3.1970 lagt under Elverum postområde. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2557 SØMÅDALEN, i Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SØMÅDALEN nytt postnr 2448.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2557 / 2448)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Thore Joten 1.7.1909 (f. 1875)
Gårdbr. Lars T. Joten 1.2.1950 (f. 1921).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1911, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1913 kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble gitt midlt. dyrtidstiltillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1909 31/03/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1909 31/03/1997
--Earliest time
01/07/1909
--Latest time
31/03/1997
DigitaltMuseum
021166440767

-Id
021166440767
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål