Engerdal (Kommune) [no]

Other languages: Engerdal (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ff4d1d6b-8c36-4558-9411-dafb74e7428a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Engerdal
Norwegian bokmål

Code
3425
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
61.75774, 11.95966, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.75774
-Longitude (Easting)
11.95966
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Had part at time
Norwegian bokmål
01/01/1911 13/06/1942 Hedmark (Historisk fylke) [no], Engerdal (0434 Engerdal_19110101-19420613), GNID: 0434-136 [no], ,

Kommunenummer 2019
0434

-Id
0434
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0434 til 3425 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål