Freight transport Place holder

Godstransport (norwegian bokmål), Godstransport (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:49
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/godstransport
Label
Freight transport
English

Godstransport
Norwegian bokmål

Godstransport
Norwegian nynorsk

Not used label
Einskildturløyve
Norwegian nynorsk

Enkeltturtillatelse
Norwegian bokmål

Fellesskapsløyve
Norwegian nynorsk

Fellesskapstillatelse
Norwegian bokmål

Frakt og logistikk
Norwegian nynorsk

Frakt og logistikk
Norwegian bokmål

Godsløyve
Norwegian nynorsk

Godsløyve
Norwegian bokmål

Spesialtransport
Norwegian nynorsk

Spesialtransport
Norwegian bokmål

Transportbevilling
Norwegian nynorsk

Transportbevilling
Norwegian bokmål

Transportløyve
Norwegian nynorsk

Transportløyve
Norwegian bokmål

Tungtransport
Norwegian nynorsk

Tungtransport
Norwegian bokmål

Vegliste
Norwegian bokmål

Vegliste
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Alle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. Privatpersoner eller t.d. et idrettslag kan i enkelttilfeller gjennomføre transportoppdrag uten løyve.
Norwegian bokmål

Alle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunane har det administrative ansvaret for løyveordningane. Privatpersonar eller t.d. eit idrettslag kan i einskildshøve gjennomføre transportoppdrag utan løyve.
Norwegian nynorsk