Cohabitation Place holder

Samboerskap (norwegian bokmål), Sambuarskap (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:46
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/samboerskap
Label
Cohabitation
English

Samboerskap
Norwegian bokmål

Sambuarskap
Norwegian nynorsk

Not used label
Samboerkontrakt
Norwegian bokmål

Sambuarkontrakt
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Living together
English

Note
**
Norwegian bokmål

Det er inga generell likebehandling av sambuarar og ektepar i lovverket. Sambuarar blir behandla som ektefellar på enkelte område og som einslege på andre. Medrekna sambuarkontrakt.
Norwegian nynorsk