Pension calculator Place holder

Pensjonskalkulator (norwegian bokmål), Pensjonskalkulator (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:11
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/pensjonskalkulator
Label
Pension calculator
English

Pensjonskalkulator
Norwegian bokmål

Pensjonskalkulator
Norwegian nynorsk

Not used label
Pensjonsberegning
Norwegian bokmål

Pensjonsutrekning
Norwegian nynorsk

Pensjonsutrekning
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Income security
English

Note
Automatisert informasjon på internett der man kan regne ut fremtidig alderspensjon fra folketrygden. Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse har også pensjonsberegninger på internett.
Norwegian bokmål

Automatisert informasjon på internett der ein kan rekne ut framtidig alderspensjon frå folketrygda. Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse har også pensjonsberekningar på Internett.
Norwegian nynorsk