Væring, Ragnvald (1884 - 1960) [no]

Other languages: Væring, Ragnvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:46
08/06/2024 05:45:48
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0ece3dd5-54fb-485c-a4cf-6c1288c4dff4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Væring, Ragnvald
Norwegian bokmål

First name
Ragnvald
Norwegian bokmål

Last name
Væring
Norwegian bokmål

Alternative name
Fredriksen, Ragnvald
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1884

-Time
1884
Death
1960

-Time
1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sandsvær 01.07.1884, død i Oslo 07.03.1960. Sønn av Alf V.(27.5.1863-4.4.1912) og Jørgine Fredriksen. Het Fredriksen til like etter farfarens død i 1906, da foreldrene ikke var gift.Gift 3 ganger, 1) med Borghild Føllingstad, 2) med Elly Fjeld, 3) i 1926 med fotograf Sofie Betzonich, f. Johnsen, datter av Mariken og Stian J., enke etter fotograf Geo B. Vokste opp hos farfaren fotograf Olaf V. og hans datter Ragnhild, gikk i lære i firmaet og hadde allerede før farfarens død en sterk posisjon i dette. Da Ragnhild V. arvet firmaet i 1906 ble han medarbeider og tok samtidig navnet Væring. Etter at Ragnhild giftet seg med Karl Teigen i 1907 ble firmaet ledet av Væring og Teigen i fellesskap, og kunstfotograferingen fortsatte. I 1936 gikk Teigen ut av firmaet da samarbeidet ikke var så godt, og startet sitt eget firma. Væring fortsatte alene, og ved hans død i 1960 ble firmaet overtatt av Per Petersson, som hadde vært hans assistent i flere år. Ragnvald V. utga en bok på Gyldendal med Edvard Munchs selvportretter. Han var viseformann i Norske Fotografers Landsforbund og formann i Oslo Krets. Medlem av forskjellige juryer. Firmaets tidlige glassplater av norske maleres arbeider skal være lagret ukatalogisert i Nasjonalgalleriets kjeller, De platene som har bygningshistorisk og antikvarisk interesse beror hos RA, negativer av byhistorisk interesse i OB. Per Petersson oppgir i 1987 at samlingen oppbevares i kjellerlokale i Statens Kunstakademi, Oslo.

Virkested:
1906 -1915: Oslo; Akersgt. 57
1920 -1960: Oslo; Karl Joh. gt. 2
1906-1960: Oslo
1915 -1920: Oslo; Pilestrædet 21

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 11/12, s. 164, 167
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2976

-Id
2976
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009224

-Id
021036009224
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål