Torjusen, Erik Hadland (1855 - 1935) [no]

Torjusen, Erik Hadland (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:22
25/06/2022 02:10:46
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0de860a1-96dc-4c70-8a13-6b6f2e575411 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torjusen, Erik Hadland
Norwegian bokmål

First name
Erik Hadland
Norwegian bokmål

Last name
Torjusen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1855

-Time
1855
Death
1935

-Time
1935
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Egersund. Utdannet telegrafist i 1875, kom til Egersund i 1880 etter å ha arbeidet i Nord-Norge og Tønsberg, var telegrafist og telegrafbestyrer til 1925. Ivrig i alt som angikk byen, mange off.verv, var bl.a. varamann til Stortinget. Samme år som han kom til Egersund, startet han fotoatelieret som han drev i over 30 år med en veldig produksjon ved siden av telegrafjobben. Portrettatelieret ble bestyrt av hans søster Inga Sofie Hadland Torjusen. Ca. 10.-12.000 plater fra hans atelier er nu i Dalane Folkemuseum, av disse er ca. 8.000 portretter. Han tok en mengde bilder fra byen og distriktet, endel av disse er gjengitt i "Fra Egersund og Dalane i 1890-årene", Småskrifter fra Dalane Folkemuseum nr. 2, 1973.

Virkested:
1880 ca-1910 ca: Egersund

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete fr? H?, 1990
Rogalands Avis 24.03.1979
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Risa, Lisabet. Dei f¿rste kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012). www.fotonettverk-rogaland.no
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2872

-Id
2872
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009065

-Id
021036009065
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål