Registeransvarlig [no]

Other languages: Registeransvarlig (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Administrasjon (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0bb965ed-91f0-406c-a1d2-fbacb7962e4b | RDF/XML | JSON-LD
Label
Registeransvarlig
Norwegian bokmål

Definition
den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede elsertifikater, samt utvikle og drive et elektronisk register for elsertifikater
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om elsertifikater [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om elsertifikater) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål