Wellamo (1919 OHSO) [sv]

Wellamo (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Tremastade motorskonerten Wellamo ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1939. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 10:10:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/09163540-6fb9-4af7-a3cb-5a14a1c5fcb2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wellamo
Swedish

Description
Tremastade motorskonerten Wellamo ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1939.
Swedish

Technical description
dwt. 550 ton. Konverteras till motorseglare 1939. En 3-Cyl råoljemotor, 195 hk, installeras.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
OHSO
Type of vessel
History

Den tremastade skonerten Wellamo byggs 1919 på Nystads Slip & Mekaniska Verkstad i Nystad, Finland för Uudenkaupungin Laiva Oy:s räkning. Rederiet går i konkurs och fartyget säljs på konkursauktion i mars 1933 då Gustaf Erikson inköper varvet. Han blir samtidigt ägare till tre fartyg, varav ett är skonertskeppet Wellamo. Priset för Nystads Slip & Mekaniska Verkstad inklusive fartygen Eläköön, Warma och Wellamo är 575 000 mark.
Wellamo sätts in på den då vanliga Östersjö- och Nordsjöfarten, med träprodukter på sydgående rutt samt kol och koks på nordgående rutt
1935. Lastad med lera avgår Wellamo den 9.1 från Teignmouth till Sölvesborg. Den tionde stannar motorn och man konstaterar att propelleraxeln är brusten. Axeln har halkat ut så att det endast går att vrida rodret åtta till nio grader åt båda hållen. Man är tvungen att med segel styra in i närmsta hamn, som är Portland. Den sjuttonde är reparationerna klara och man skiftar till Weymouth där dykare skall ta bort propellern. Rederiet ger order om att fortsätta resan till Sölvesborg under segel. Ombord tror man att orsaken till haveriet är att Wellamo vid lastning i Teignmouth legat torr.
2.1.1937 kommer Wellamo till Öregrund för att ta hem inventarier från rederiets 3-mastade skonert Estonia som strandat och förlist vid Örskär i oktober föregående år. Den fjärde januari är hon framme i Nystad där hon repareras och läggs upp.
16.1.1939 lastar Wellamo sin sista last för Gustaf Erikson , kol från Bremen till Ystad. Den 30.1 läggs hon upp i Mariehamn. I maj 1939 säljs hon till ett partrederi i Nystad bestående av Väinö Niemi (huvudredare), Arthur Eriksson och Kustaa Kudila för 440 000 mark. 12.10.1939 strandar Wellamo på den holländska kusten under försök att undvika minfält. 20.11.1939 säljs Wellamo liggande i Amsterdam till N.V. Ijzerhandel Hollandia för £125.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 337 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
337
Nettotonnasje [no]: 201 nettoregisterton [sv]

-Value
201
Längd över allt [sv]: 42,38 meter (m) [no]

-Value
42,38
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 8,70 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
8,70
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 3,72 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,72
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Delivered
02/09/1919
Byggd på Nystads Slip & Mekaniska Verkstad i Nystad , Filland

-Time
02/09/1919
-Dating comment
Byggd på Nystads Slip & Mekaniska Verkstad i Nystad , Filland
Swedish
Actors
-Role
Swedish

-Timespan
08/03/1933 - 20/03/1939
--Earliest time
08/03/1933
--Latest time
20/03/1939
Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den Åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)
Swedish