Homann, Johann Baptiste (1664 - 1724) [no]

Homann, Johann Baptiste (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:19:26
04/12/2021 05:07:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/08d0748b-4797-4e29-b927-724119d14420 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Homann, Johann Baptiste
Norwegian bokmål

First name
Johann Baptiste
Norwegian bokmål

Last name
Homann
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1664

-Time
1664
Death
1724

-Time
1724
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Activity
Kartograf

-Type of activity (text)
Kartograf
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
08D0748B-4797-4E29-B927-724119D14420

-Id
08D0748B-4797-4E29-B927-724119D14420
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039688262
-Id
021039688262
-System
DigitaltMuseum