Liang, Weihua [sv]

Other languages: Liang, Weihua (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Life role
Dataset owner
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
19/03/2024 21:01:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/07b03258-26f1-451b-b8c3-4981118095b3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Liang, Weihua
Swedish

First name
Weihua
Swedish

Last name
Liang
Swedish

Alternative name
W. H. Liang
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Liang Weihua, arkitekt, Kina. Har arbetat med nationalbiblioteket i Peking tillsammans med den tyske arkitekten Conrad Anner. Arbetade för Sven Hedin med att ta fram en kopia av det så kallade "Gyllene templet", dvs Putuo Zongcheng i Jehol (numera Chengde), även kallat "Lilla Potala" eftersom det i sin tur är en kopia av Potalatemplet i Lhasa, Tibet.

Swedish

Carlotta-SMVK
1014953

-Id
1014953
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210313532449

-Id
0210313532449
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Imported from VIAF 14/05/2023 13:44:46
English

Importert fra VIAF 14.05.2023 13:44:46
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2023-05-14 13:44:46
Swedish