Christensen Thomhav, Christian (1857 - 1937) [no]

Christensen Thomhav, Christian (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:05:33
21/05/2022 02:26:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/07a8083b-b10b-463a-8822-8e78b826da74 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Christensen Thomhav, Christian
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Last name
Christensen Thomhav
Norwegian bokmål

Birth
15/05/1857

-Time
15/05/1857
Death
1937

-Time
1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian nynorsk

Activity
Fotograf

-Type of activity (text)
Fotograf
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
07A8083B-B10B-463A-8822-8E78B826DA74

-Id
07A8083B-B10B-463A-8822-8E78B826DA74
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039686856
-Id
021039686856
-System
DigitaltMuseum