countermarch

Other languages: kontramarsj (norwegian bokmål), kontramarsch (swedish), vipukangaspuut (finnish), kontramarch (danish), gagnbinding (icelandic), contre-marche (french), kontermarsch (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Tre serier av lattor som samverka till att skärpa skaftens höjning och sänkning. Topplattorna placeras ovanför skaften med den fasta punkten ungefär mitt på lattan. Lattans ena ände knytes till ett skaft, medan den andra änden, som skjuter utanför vävstolens ena sida knytes till en långlatta. Långlattorna placeras över tramporna med den fasta punkten vid vävstolens motsatta sida. Kortlattorna placeras mellan skaft och långlattor med den fasta punkten vid den ena av vävstolens sidor. De knytas... Tre serier av lattor som samverka till att skärpa skaftens höjning och sänkning. Topplattorna placeras ovanför skaften med den fasta punkten ungefär mitt på lattan. Lattans ena ände knytes till ett skaft, medan den andra änden, som skjuter utanför vävstolens ena sida knytes till en långlatta. Långlattorna placeras över tramporna med den fasta punkten vid vävstolens motsatta sida. Kortlattorna placeras mellan skaft och långlattor med den fasta punkten vid den ena av vävstolens sidor. De knytas till skaftens mitt. Tramporna knytas till både lång- och kortlattor. Sättet att koppla samman lattorna kan variera, men principen är densamma. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/05bc52a8-76e7-4b13-bceb-7cb57378df5d | RDF/XML | JSON-LD
Label
countermarch
English

kontramarsj
Norwegian bokmål

kontramarsch
Swedish

vipukangaspuut
Finnish

kontramarch
Danish

gagnbinding
Icelandic

contre-marche
French

kontermarsch
German

Description
Tre serier av lattor som samverka till att skärpa skaftens höjning och sänkning. Topplattorna placeras ovanför skaften med den fasta punkten ungefär mitt på lattan. Lattans ena ände knytes till ett skaft, medan den andra änden, som skjuter utanför vävstolens ena sida knytes till en långlatta. Långlattorna placeras över tramporna med den fasta punkten vid vävstolens motsatta sida. Kortlattorna placeras mellan skaft och långlattor med den fasta punkten vid den ena av vävstolens sidor. De knytas till skaftens mitt. Tramporna knytas till både lång- och kortlattor. Sättet att koppla samman lattorna kan variera, men principen är densamma.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish