Reimers, Heinrich (1824 - 1900) [sv]

Reimers, Heinrich (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
26/08/2019 12:13:55
06/08/2022 04:38:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/05373920-79d6-42c7-8a5e-fe8816c3b4fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Reimers, Heinrich
Swedish

First name
Heinrich
Swedish

Last name
Reimers
Swedish

Birth
1824 , , Kiel [sv]

-Time
1824
-Place reference
, , Kiel [sv]
--Place (text)
Kiel
Swedish
Death
1900 , , Kiel [sv]
Eventuellt 1895

-Time
1900
-Dating comment
Eventuellt 1895
Swedish

-Place reference
, , Kiel [sv]
--Place (text)
Kiel
Swedish
Life role
Artist 1850
Producerade en ansenlig mängd oljemålningar samt några akvareller med segel- eller ångfartygen avbildas i en position, med knappt någon bakgrund. Fartygs- och kaptensnamn anges med text i vattnet i vänstra nedre hörn. Fartygen avbildas detaljrika på ett korrekt sätt, vattnet återges på ett naturalistiskt sätt, kompositionen är välbalanserad. Koloriten varierad. Han anses som en av 1800-talets bättre, tyska fartygsporträttörer. Han målade i stor utsträckning på uppdrag av både inhemska och utländska kaptener.

Arbetade i Kiel som lots. Började sin konstnärliga karriär på 1850-talet.


-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

-Timespan
1850

--Earliest time
1850
-Description
Producerade en ansenlig mängd oljemålningar samt några akvareller med segel- eller ångfartygen avbildas i en position, med knappt någon bakgrund. Fartygs- och kaptensnamn anges med text i vattnet i vänstra nedre hörn. Fartygen avbildas detaljrika på ett korrekt sätt, vattnet återges på ett naturalistiskt sätt, kompositionen är välbalanserad. Koloriten varierad. Han anses som en av 1800-talets bättre, tyska fartygsporträttörer. Han målade i stor utsträckning på uppdrag av både inhemska och utländska kaptener.
Swedish

-Biography

Arbetade i Kiel som lots. Började sin konstnärliga karriär på 1850-talet.

Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality
Reference
Ship Portrait Artists, Karsten Buchholz
Swedish

DigitaltMuseum
021037775610
-Id
021037775610
-System
DigitaltMuseum