Sjöexpress AB (Varv) [sv]

Other languages: Sjöexpress AB (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Motorbåtsvarv på Lidingö, startat 1898. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:04
17/02/2024 04:45:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/049d9efe-1685-4116-9c98-1f426c2b42bb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöexpress AB
Swedish

Alternative name
Nya Sjöexpress
Swedish

Sjöexpress varv
Swedish

Description
Motorbåtsvarv på Lidingö, startat 1898.
Swedish

Establishment
1898

-Time
1898
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Etablerades 1898 men hade börjat bygga båtar redan året innan. 1907 gick företaget i konkurs, men ombildades till Nya Bolaget Sjöexpress med Henning Forslund som chef.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Lidingö (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Reference
Svensk industrikalender 1947
Swedish

Till rors med segel och motor 1947:3, s.16-17.
Swedish

Varvslista i: Med motorbåt, Stockholm, nr 1 och 2 1935
Swedish

DigitaltMuseum
021166009585
-Id
021166009585
-System
DigitaltMuseum