Forslund, Henning (1876 - 1969) [sv]

Other languages: Forslund, Henning (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:43:25
01/06/2024 05:48:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/16ee72e8-0ccc-46c2-a2b5-93d84a2d59eb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Forslund, Henning
Swedish

First name
Henning
Swedish

Last name
Forslund
Swedish

Birth
1876

-Time
1876
Death
1969

-Time
1969
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Henning Forslund var motorbåtskonstruktör. Han drev varvet Nya Sjöexpress där man främst byggde snabba motorbåtar. Som båtkonstruktör på varvet anställdes C. A. Fagerman. Henning Forslund deltog också i många motorbåtstävlingar.

Swedish

Sibling of
DigitaltMuseum
021035593927
-Id
021035593927
-System
DigitaltMuseum