Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:01:20
27/05/2023 04:21:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0270182b-f4e0-4868-909b-013c7b9d8392 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindvall, August
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
August
Swedish

Last name
Lindvall
Swedish

Alternative name
Lindvall, C. A.
Swedish

Title
överingenjör

-Title
överingenjör
Swedish
Wikipedia

Birth
14/12/1829 Karlskrona (Stad) [sv], ,

-Time
14/12/1829
-Place reference
Karlskrona (Stad) [sv], ,
--Place
Death
23/06/1918 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
23/06/1918
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

August Lindvall utbildade sig på skeppsbyggeriskolan på kofferdivarvet i Karlskrona och blev sedan elev hos fartygskonstruktören O E Carlsund på Motala verkstad 1849-1858.
Från 1859 var Lindvall konstruktör vid Bergsunds mekaniska verkstad där hans svåger E A Ollman var disponent. 1875 blev August Lindvall disponent och överingenjör över verkstaden. Bergsunds mekaniska verkstad utvecklades under Lindvalls ledning till ett av Sveriges största varv, med som mest över 800 arbetare anställda. Förutom ångfartyg tillverkades järnbroar och andra järnkonstruktioner.

Lindvall avgick 1890 som varvschef på Bergsund, men arbetade vidare som konsult inom skeppsbyggerinäringen.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon, band 23, 1982
Swedish

DigitaltMuseum
021035593952
-Id
021035593952
-System
DigitaltMuseum