Lifestyle Place holder

Livsstil (norwegian bokmål), Livsstil (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/livsstil
Label
Lifestyle
English

Livsstil
Norwegian bokmål

Livsstil
Norwegian nynorsk

Not used label
Samfunnstjeneste
Norwegian bokmål

Samfunnsteneste
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Public health
English

Note
Kommunen tilbyr aktivitetar som fremjar helse og førebygger skade og sjukdom.
Norwegian bokmål

Kommunen tilbyr aktiviteter som fremmer helse og forebygger skade og sykdom.
Norwegian nynorsk