Ragge Strand og Per Alfsen, Reklamefotografer A/S

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:38:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/feffa581-f7da-42cd-90d8-3794567cdd02 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ragge Strand og Per Alfsen, Reklamefotografer A/S
Bokmål

Historikk

Firmaet ble startet i 1957 og oppløst i 2006.

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/aktuelt/nyheter/3389.html
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål