Strand, Ragge (1928 - 2008)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:06
12.01.2019 01:55:35
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/518aa49d-c100-4757-87a1-2b474ebcbf93 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Strand, Ragge
Bokmål

Fornavn
Ragge
Bokmål

Etternavn
Strand
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1928

-Tidspunkt
1928
Død
2008

-Tidspunkt
2008
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Ragge Strand er født på Madagaskar 06.06.1928. 6 år gammel kom han til Stavanger hvor han vokste opp. Han døde 13.02.2008. Han begynte i lære hos Svein A. Sturlason i 1945 og ble ansatt som pressefotograf i Sturlason pressebyrå i 1949. Svennebrev tok han i1951 hos sin bror fotograf Hans Strand på Kongsberg. B-fotograf ved forskjellige norske filmselskaper, 1953-1954. Han var tilknyttet Billedbladet Nå, 1954-1958, og startet deretter egen virksomhet i Vibesgate i Oslo. I 1963 gikk han i kompaniskap med fotograf Per Alfsen. Ragge Strand hadde utstilling i Preus Fotomuseum, Horten, i 1979.

Virkesteder:

1963-2006: Oslo, Oscarsgate 42
1959-1963: Oslo, Vibesgate

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fagfoto 11(1974) : 7/8, s. 246-249.
Preus Fotomuseum. Catalogue, 1979.
Norsk fagfoto 16(1979) : 4, s. 12-15
Fotografi 13(1980) : 1, s. 38-41
Fotografi 41(2008) : 2, s. 52-53 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål